The website has grown over the years, perhaps a visite to
this site is for you a pastime or a source of information.
On this site we would like to share with you our travelling experience,
some are more adventurous than others. Some are only a few years ago
others are already from years ago, but might be a guide for your next trip.
Also, I mention my fly fishing experience and other useless information.

Deze website is met de jaren gegroeid.
Misschien is het bezoek aan deze website voor u een tijdverdrijf
of anders een bron van informatie.
Op deze site willen we graag met u onze reiservaringen delen,
de een is al avontuurlijker dan de andere.
Sommige zijn recent en andere zijn van jaren geleden,
maar het is misschien een leidraad voor uw volgende reis.
Ook is er melding van mijn vliegvis ervaringen
en andere nutteloze informatie.